II Celestynowski Bieg Uliczny

Dziękujemy Wszystkim uczestnikom II Celestynowskiego Biegu Ulicznego. Jesteście Wielcy!