Będzie pod nowym dachem

Dnia 17.11.2016 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na: przebudowie targowiska stałego wraz z budową wiaty stalowej, toalety publicznej, wiaty śmietnikowej, garażu na samochód dostawczy, pawilonów handlowych, zjazdów publicznych oraz infrastruktury towarzyszącej na terenie działek 512/4, 952 w Celestynowie.

Zainteresowani mogą zapoznać się z zamierzeniami inwestycji, wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w Urzędzie Gminy Celestynów, ul. Regucka 3: pokój nr 27 w godz. pn: 09:00-17:00, wt, cz, pt: 08:00-16:00, tel. 227897060 w. 126.