Unieważnienie naboru na sprzątaczki

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Celestynowie unieważnia nabór na dwa nowe stanowiska pracy – stanowiska sprzątaczki, ogłoszony w dniu 24 listopada 2016 r. na stronie internetowej GOK, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Celestynowie i na tablicy informacyjnej GOK, z przyczyn organizacyjnych.

Osoby, które złożyły dokumenty na ww. stanowisko mogą je odebrać w siedzibie GOK, ul. Regucka 1, 05-430 Celestynów od pon. do piątku w godz. 10.00-18.00 w ciągu 1 miesiąca od dnia opublikowania niniejszej informacji. Po tym terminie dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.