Familia – historiae receptaculum. Konkurs CTK

Celestynowskie Towarzystwo Kulturalne zaprasza do udziału w konkursie historycznym “Familia – historiae receptaculum”. Konkurs dotyczy znajomości historii Polski w okresie Okupacji przez Niemcy i ZSRR. Konkurs jest organizowany we współpracy z Muzeum Historii Polski.

Uczestnicy. Uczestnictwo w konkursie jest okazją do pogłębienia relacji w rodzinie i jej przyjaciółmi. Konkurs skierowany jest do zespołów rodzinnych uczniów szkół celestynowskich: uczniów, ich starszego i młodszego rodzeństwa, rodziców, dziadków, krewnych i przyjaciół rodziny. Należy taki zespół utworzyć, wypełnić kartę zgłoszenia konkursowego i przystąpić do kolejnych etapów konkursu.

Etapy. Konkurs jest podzielony na trzy etapy.

1.Pierwszy etap konkursu polega na odnalezieniu na stronie internetowej Muzeum Historii Polski (www.muzhp.pl) – w okienku kalendarium – artykułów o wydarzeniach II wojny światowej napisanych w 2015 i 2016 r. Uczestnicy poznają informacje zawarte w artykułach, sporządzają graficznie oś czasu analizowanych w nich wydarzeń oraz mapki historyczne. Uzyskana wiedza podlega ocenie konkursowej.
2.Drugi etap to rodzinne czytanie opowieści Ferdynanda Ossendowskiego „Wacek i jego pies” (ostatnie wydanie: Zysk i S-ka Wydawnictwo, Poznań 2014) i opowiadanie historii bohaterów: chłopca i wilczka Mikusia. Opowiadanie to Jury konkursu wysłucha podczas spotkania konkursowego.
3.Trzecim etapem jest zapis rodzinnej historii okupacyjnej uczestników konkursu i przedłożenie jej komisji konkursowej.

Daty kolejnych etapów konkursu zostaną podane.

Na konkurs składają się wszystkie jego etapy. Należy wypełnić kartę zgłoszenia do konkursu i przystąpić do kolejnych etapów konkursu. Najlepsze zespoły rodzinne uczestniczące w konkursie CTK pt. Familiahistoriae receptaculum zostaną nagrodzone przez Jury konkursowe.

Do pobrania: karta zgłoszenia konkursowego.

Życzymy powodzenia!

 

Organizator konkursu: Celestynowskie Towarzystwo Kulturalne.

Scenariusz i kurator konkursu: Bogusława Filipowicz, CTK.

Współpraca: Nauczyciele szkół celestynowskich.

Kontakt: ctk-celestynow@gmail.com

Więcej na stronie CTK