Los gimnazjów przesądzony – wraca 8-letnia Podstawówka

Prezydent RP Andrzej Duda podpisał reformę edukacji. Od 1 września w gimnazjach nie pojawią się uczniowie klas pierwszych. W szkołach podstawowych (powszechnych) pojawią się ponownie najpierw siódme, a później ósme klasy.

Reforma przywraca 8-letnią szkołę podstawową, likwiduje natomiast gimnazja, których wygaszanie rozpocznie się już we wrześniu. Wtedy to obecni szóstoklasiści zamiast do I klasy gimnazjum, pójdą do 7 klasy szkoły podstawowej. Docelowo wróci również 4-letnie LO i 5-letnie technikum. Gimnazja funkcjonujące w zespołach szkół ze szkołą podstawą lub liceum ogólnokształcącym zostaną włączone do tych szkół. Gimnazja funkcjonujące samodzielnie mogą zostać przekształcone w szkoły podstawowe, licea, technika, szkoły branżowe lub zlikwidowane; decyzję podejmą gminy. Do 31 marca 2017 r. – rady gmin muszą podjąć uchwały ws. dostosowania sieci szkół do nowego ustroju; wcześniej muszą uzyskać pozytywną opinię kuratora oświaty, ma on 21 dni na wydanie opinii. Do 15 maja 2017 r. – dyrektor szkoły podstawowej, gimnazjum i zasadniczej szkoły zawodowej musi pisemnie poinformować nauczycieli o zmianach organizacyjnych wynikających z wygaszania lub przekształcania szkoły, w tym na temat dalszego ich zatrudnienia, przeniesienia w stan nieczynny lub rozwiązania z nim stosunku pracy.
Od autora: Gimnazja choć owiane są nieciekawymi cechami to naprawdę dobre szkoły. Myślę, że zamiast cofać się, powinniśmy rozważyć drobne zmiany, na przykład przedłużenie nauki w gimnazjum. Dobrym pomysłem byłby system 4+4+4 czyli 4 lata szkoły podstawowej, 4 lata gimnazjum i 4 lata liceum (/5 technikum).