Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu

Celestynów, dnia  12 stycznia 2017 roku

ZAWIADOMIENIE

Uprzejmie informuję, że 18 stycznia 2017 roku (środa) o godz. 16:30 w siedzibie Urzędu Gminy w Celestynowie odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i  Sportu.
Proponowany porządek posiedzenia:
1. Sprawy oświatowe – reforma oświaty.
2. Sprawy różne.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.

Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu
Wiktor Piasecki