Rusza wycinka drzew przed modernizacją linii kolejowej

Wielkimi krokami zbliża się modernizacja linii kolejowej nr 7. W środę oprócz otwarcia ofert na roboty budowlane, miało miejsce wybranie wykonawców wycinki drzew i krzewów w ramach modernizacji.

Wycinkę pomiędzy Otwockiem a Pilawą przeprowadzi firma DREW-KOS Dariusz Różycki za 828 802,80 PLN brutto. Wycinka ma być wykonana w nieprzekraczalnym terminie do 28 lutego 2017 r. z racji rozpoczynającego się 01 marca okresu lęgowego ptaków. Ewentualnym wyjątkiem jest odcinek Otwock – Pilawa, gdzie po wcześniejszej inspekcji terenowej można ten termin przekroczyć. Uporządkowanie terenu ma nastąpić do 31 maja 2017r.

www.atapi.org.pl