Śpimy krócej

Dwa razy do roku przychodzi taka noc, kiedy zapominamy, że z czasem nie wolno igrać. To właśnie ta noc, bowiem dziś nastąpi zmiana czasu z zimowego na letni. O godzinie 02:00 przesuwamy wskazówki zegarów o godzinę do przodu.

Top