Zebranie wiejskie w Glinie

W związku ze złożoną rezygnacją z funkcji sołtysa Sołectwa Glina, Wójt Gminy Celestynów zwołuje Zebranie Wiejskie Sołectwa Glina w celu wybrania Sołtysa.

Spotkanie odbędzie się w Klubie Mieszkańców, Glina, ul. Wilcza 10 – 22 kwietnia o godz. 18:00. Na Przewodniczącego zebrania wyznaczono Panią Marzenę Możdżeńską, Przewodniczącą Rady Sołeckiej Sołectwa Glina.