Zebranie wiejskie w Glinie

Like

W związku ze złożoną rezygnacją z funkcji sołtysa Sołectwa Glina, Wójt Gminy Celestynów zwołuje Zebranie Wiejskie Sołectwa Glina w celu wybrania Sołtysa.

Spotkanie odbędzie się w Klubie Mieszkańców, Glina, ul. Wilcza 10 – 22 kwietnia o godz. 18:00. Na Przewodniczącego zebrania wyznaczono Panią Marzenę Możdżeńską, Przewodniczącą Rady Sołeckiej Sołectwa Glina.

Kacper Malarz

Nazywam się Kacper Malarz, interesuję się społecznością lokalną. Tworzę TVC po to, by mieszkańcy mojej "Małej Ojczyzny" mieli dostęp do potwierdzonych informacji. Chciałbym, aby TVC stanowiło wielofunkcyjny portal, jak dawniej GCO. Zachęcam do obserwowania strony internetowej TVC oraz profili w portalach społecznościowych.

Share
Share