74. rocznica odbicia więźniów na stacji kolejowej Celestynowie – uroczystości

19 maja 2017 odbyły się obchody 74. rocznicy odbicia więźniów na stacji kolejowej w Celestynowie. W uroczystościach brali udział Witold Kwiatkowski – Wójt Gminy Celestynów oraz jego zastępca Piotr Rosłoniec, a także Bożena Żelazowska – Przewodnicząca Komisji Kultury i Dziedzictwa Narodowego Sejmiku Woj. Mazowieckiego, Tomasz Wyglądała – sołtys wsi Celestynów, Hanna Pawłowska – dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Celestynowie, przedstawiciele szkół z Gminy Celestynów, a także związanych z bohaterami akcji.