To już jest koniec… – Gimnazjum od września już nie będzie

W związku z Reformą Oświaty Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi im. por. J. Czumy „Skrytego” w Zespole Szkół w Celestynowie od dnia 1 września 2017 r. włącza się do Publicznej Szkoły Podstawowej im. Batalionu „Zośka” w Celestynowie.

Zgodnie z uzasadnieniem do Uchwały Nr 265/17 uczniowie będą uczyli się w dwóch budynkach: w Publicznej Szkole Podstawowej im. Batalionu „Zośka” oraz w obecnym budynku Zespołu Szkół w Celestynowie.

Podstawa prawna:
 1. Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60),
 2. Uchwał Nr 256/17 Rady Gminy Celestynów z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe.
 3. Uchwała Nr 265/17 Rady Gminy Celestynów z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół w Celestynowie.

3 Replies to “To już jest koniec… – Gimnazjum od września już nie będzie”

Comments are closed.

Top