Koleje Mazowieckie na dzień dziecka

Spółka „Koleje Mazowieckie – KM” przygotowała specjalną ofertę na Dzień Dziecka.

W dniu 1 czerwca 2017 r. dzieci i młodzież urodzone w 2001 roku i później będą mogły nieodpłatnie podróżować pociągami uruchamianymi przez Koleje Mazowieckie na podstawie dokumentu stwierdzającego wiek.

Natomiast ich opiekunowie będą mogli skorzystać z obowiązującej przez cały rok oferty handlowej Przejazd Rodzinny zgodnie z § 33 Taryfy przewozowej „Kolei Mazowieckich – KM” (TP-KM).