Ograniczenie zużycia wody

Gospodarka Komunalna w Gminie Celestynów informuje o ograniczeniach w zużyciu wody na terenie Gminy Celestynów. Ograniczenie zużycia wody obowiązuje od dnia 07 czerwca 2017 r. do odwołania.

Występujące wysokie temperatury powietrza zewnętrznego wpływają diametralnie na zwiększenie zapotrzebowania na wodę. Pomimo zwiększonej intensywności uzdatniania wody oraz jej dostarczania do sieci wodociągowej, w powyższych miejscowościach następuje znaczny spadek ciśnienia. Problem znacząco nasila się w godzinach wieczornych, kiedy właściciele nieruchomości rozpoczynają podlewanie ogrodów przydomowych. System wodociągowy na terenie Gminy Celestynów wraz z istniejącymi Stacjami Uzdatniania Wody pracuje wykorzystując maksymalne możliwości zainstalowanych urządzeń i nie jest przygotowany do tak dużego zużycia wody jaki został zanotowany w ostatnich tygodniach. Ograniczenie poziomu zużycia wody ma na celu zabezpieczenie podstawowych potrzeb socjalno – bytowych mieszkańców, zgodnie z obowiązującym Regulaminem dostarczania wody i odprowadzania ścieków, zatwierdzonym Uchwałą nr 212/06 Rady Gminy Celestynów z dnia 20 marca 2006r. i zawartymi umowami pomiędzy odbiorcami usług a Gospodarką Komunalną.