Ćwiczenia Powiatowe KSRG

Dnia 23 czerwca 2017 w godzinach 07:30-16:00 odbędą się ćwiczenia manewrowe jednostek KSRG powiatu otwockiego organizowane wspólnie z Wojskowym Ośrodkiem Farmacji i Techniki Medycznej oraz Nadleśnictwem Celestynów. Ćwiczenia będą obejmowały obszar leśny i drogi w rejonie m. Skorupy (gm. Kołbiel), Centrum Edukacji Leśnej oraz ul. Wojska Polskiego w Celestynowie.

Fot. Ćwiczenia powiatowe “KOLEJ 2016”