Mobilis wystąpił do starostwa o wydanie zgody na obsługę połączeń Otwock – Ostrów – Kołbiel

4 lipca przedstawiciel firmy MOBILIS PKS Mińsk Mazowiecki poinformował Starostwo Powiatowe w Otwocku, że przygotowuje wniosek o wydanie zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w transporcie ponadgminnym na linii: Otwock – Wola Ducka – Kołbiel.

Po otrzymaniu kompletu dokumentów Starostwo niezwłocznie wyda stosowne zezwolenie celem uruchomienia przewozów.

Powiat Otwocki