Opłaty za Halę Widowiskowo-Sportową

Od dnia 01.09.2017 zostaje wprowadzony cennik za rezerwację Gminnej Hali Sportowej w Celestynowie.

Cennik i regulamin:

  1. boisko – 60,00 zł brutto za 1 godzinę zegarową
    (w tym podatek Vat)
  2. ½ boiska – 30,00 zł brutto za 1 godzinę zegarową
    ( w tym podatek Vat)

Rezerwacji boiska dokonuje się telefonicznie pod numerem 22 789 71 02, 798 082 029, lub mailowo u Administratora obiektu pod adresem sport@gokceletynow.pl , który zamieszcza termin rezerwacji w harmonogramie.

Należną kwotę za rezerwację należy wpłacić na rachunek bankowy Urzędu Gminy Celestynów: Bank Spółdzielczy o/Celestynów 50 8001 0005 2002 0008 6091 0011 w terminie minimum na 3 dni przed planowanym korzystaniem z boiska.

Z opłat za rezerwację boiska Gminnej Sali Gimnastycznej zwalnia się:

  1. Gminny Ośrodek Kultury i Sportu z siedzibą w Celestynowie korzystający z pomieszczeń hali na realizację zadań statutowych.
  2. Placówki Oświatowe działające na terenie gminy Celestynów w godzinach zajęć lekcyjnych oraz w ramach zajęć Szkolnego Klubu Sportowego.
  3. Kluby Sportowe zarejestrowane lub mające siedzibę na terenie gminy Celestynów obowiązuje zniżka w wysokości 50% obowiązującej stawki.

Regulamin korzystania i rezerwacji Gminnej Sali Gimnastycznej w Celestynowie dostępny na stronie internetowej : http://gokcelestynow.pl/sport/

Top