Posiedzenie Komisji Finansów i Inwestycji; Komisji Oświaty, Kultury i Sportu oraz Komisji Zdrowia (24.08.2017)

W dniu 22 sierpnia 2017 roku (wtorek) o godz. 16:30 odbędzie się łączone posiedzenie Komisji Finansów i Inwestycji, Komisji Oświaty, Kultury i Sportu oraz Komisji Zdrowia, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska.

Celestynów, dnia 16 sierpnia 2017 roku

Zawiadomienie

Uprzejmie informuję, że w dniu 22 sierpnia 2017 roku (wtorek) o godz. 16:30 odbędzie się łączone posiedzenie Komisji Finansów i Inwestycji, Komisji Oświaty, Kultury i Sportu oraz Komisji Zdrowia, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska.

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Opiniowanie projektów uchwał na najbliższą Sesję w dniu 24 sierpnia 2017 roku.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.

Zapraszam do udziału w posiedzeniu Komisji.
Przewodniczący Komisji Finansów i Inwestycji (-) Paweł Felczyk

 

Kacper Malarz

Nazywam się Kacper Malarz, interesuję się społecznością lokalną. Tworzę TVC po to, by mieszkańcy mojej "Małej Ojczyzny" mieli dostęp do potwierdzonych informacji.

Share
Share