XXVIII Sesję Rady Gminy Celestynów (24.08.2017)

Zapraszamy do udziału w Sesji Rady Gminy Celestynów, która odbędzie się w dniu 24 sierpnia 2017 roku (czwartek) o godzinie 16:30 w hali sportowej w Celestynowie.

Celestynów, dnia 14 sierpnia 2017 roku

Zawiadomienie

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ) – zwołuję XXVIII Sesję Rady Gminy Celestynów kadencji 2014/2018 na dzień 24 sierpnia 2017 roku (czwartek), na godz.: 16:30. Sesja odbędzie się w hali sportowej w Celestynowie, ul. prof. Hilarego Koprowskiego, 05-430 Celestynów.

Proponowany porządek obrad Sesji Rady Gminy Celestynów:
1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum Rady oraz przyjęcie porządku obrad Sesji.
2. Wręczenie Panu Przemysławowi Kępka zaświadczenia o wyborze na radnego oraz złożenie przez niego ślubowania.
3. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) powołania składów osobowych stałych Komisji Rady Gminy i ich przewodniczących;
b) zmiany budżetu Gminy Celestynów na 2017 rok;
c) zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Celestynów na lata 2017-2026;
d) zaciągnięcia długoterminowej pożyczki;
e) wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy gruntu stanowiącego własność Gminy Celestynów na czas określony;
f) wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Celestynów do realizacji projektu partnerskiego;
g) nadania nazw ulic położonych w Celestynowie;
h) zmiany uchwały Nr 21/15 Rady Gminy Celestynów z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej;
i) gromadzenia dochodów na wydzielonym rachunku przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność w zakresie oświaty;
j) zmiany uchwały w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi administracyjnej, organizacyjnej i finansowej jednostek organizacyjnych prowadzonych przez Gminę Celestynów oraz nadania statutu Zakładu Obsługi Szkół Gminy Celestynów.
4. Sprawozdanie Wójta z działalności pomiędzy Sesjami.
5. Interpelacje, zapytania i wnioski Radnych.
6. Sprawy różne.
7. Przyjęcie protokołu z Sesji z dnia 28 czerwca 2017 roku.
8. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy Celestynów Romuald Ziętala
Podstawa prawna do uzyskania zwolnienia z pracy: art. 25, ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446.).

Kacper Malarz

Nazywam się Kacper Malarz, interesuję się społecznością lokalną. Tworzę TVC po to, by mieszkańcy mojej „Małej Ojczyzny” mieli dostęp do potwierdzonych informacji.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Share
Share