Targowisko do przebudowania – są pieniądze!

W dniu 5 września br. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego Wójt Gminy Celestynów Witold Kwiatkowski przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Celestynów Agnieszki Kurek, podpisał umowę o dofinansowanie przebudowy targowiska w Celestynowie. Z ramienia samorządu Województwa Mazowieckiego umowę podpisał Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik.

Nasz projekt został oceniony bardzo wysoko uzyskując maksymalną ilość 54 punktów, co dało gminie 4 miejsce wśród 24 projektów. Otrzymana kwota dotacji w wysokości 991.998,00 zł pochodzi z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020, w ramach działania „ Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, operacja typu „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów”. Wartość kosztorysowa inwestycji wynosi 1.917.583,90 zł brutto.

Jesienią tego roku przygotowana zostanie dokumentacja do ogłoszenia przetargu celem wyłonienia wykonawcy zadania. Rozpoczęcie prac planowane jest na wiosnę 2018 roku. Przewidywany czas realizacji do trzech miesięcy od daty rozpoczęcia inwestycji.

Dzięki realizacji powyższego projektu ucywilizujemy warunki handlu i podniesiemy komfort pracy producentów, handlowców, kupców oraz samych mieszkańców na targowisku godnym XXI wieku.

Urząd Gminy Celestynów