Zostało mało czasu na złożenie wniosków do budżetu

Wójt Gminy Celestynów Witold Kwiatkowski uprzejmie informuje, że mieszkańcy gminy, organizacje pozarządowe, przedsiębiorcy, sołtysi, rady sołeckie mogą składać wnioski o ujęcie w projekcie budżetu Gminy Celestynów na 2018 rok zadań, mieszczących się w zakresie zadań własnych gminy, których realizacja przyczyni się do efektywnego funkcjonowania i zrównoważonego jej rozwoju.

Wnioski stanowić będą materiały pomocnicze w toku tworzenia budżetu. Ze względu na ustawowe terminy tworzenia projektu budżetu wnioski prosimy składać w formie pisemnej do 30 września 2017 roku. Zapewniamy, że wszystkie Państwa wnioski przeanalizujemy pod względem celowości i możliwości realizacji.

Wnioski należy składać elektronicznie na e-maila: ug@celestynow.pl lub w wersji papierowej w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Gminy w Celestynowie.

Urząd Gminy Celestynów