Przebudowa idzie zgodnie z planem

Prace przy realizowanej inwestycji: Przebudowa i rozbudowa ciągu dróg powiatowych Nr 2715W, 2722W, 2713W w m. Otwock, Pogorzel, Stara Wieś (Etap V: Przebudowa dróg powiatowych Nr 2715W w miejsc. Pogorzel i Otwock, gm. Celestynów i Otwock) w ramach, której zostanie wykonana nowa nakładka asfalto-betonowa, chodnik, ścieżka rowerowa, zjazdy oraz nowe oznakowanie drogi, przebiegają zgodnie z planem.

Zakończenie robót budowlanych planowane jest na przełomie października/listopada bieżącego roku.
Inwestycja jest współfinansowana z Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 oraz budżetu gminy Celestynów i Miasta Otwocka, a całkowitym koszt robót budowlanych wynosi 2 182 163,79 zł brutto.