Bez żadnego ostrzeżenia – zamknięcie ulicy Prostej

Zarząd Dróg Powiatowych w Otwocku w dniu dzisiejszym rano wysłał informację do Urzędu Gminy o zamknięciu ulicy Prostej na odcinku od przejazdu kolejowego do Drogi por. J. Czumy “Skrytego”.

W/w ulica ma być zamknięta w godzinach 12:00-18:00. ZDP w Otwocku nie po raz pierwszy informuje o zamknięciu/utrudnieniach w ruchu tego samego dnia.