Łączone posiedzenie komisji kadencji 2014-2018

12 października 2017 roku (czwartek) o godz.16.30 odbędzie się łączone posiedzenie Komisji Finansów i Inwestycji, Komisji Oświaty, Kultury i Sportu oraz Komisji Zdrowia, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska.

Zawiadomienie

Uprzejmie informuję, że w dniu 12 października 2017 roku (czwartek) o godz.16.30 odbędzie się łączone posiedzenie Komisji Finansów i Inwestycji, Komisji Oświaty, Kultury i Sportu oraz Komisji Zdrowia, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska.

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Opiniowanie projektów uchwał na najbliższą Sesję w dniu 12 października 2017 roku.

Zapraszam do udziału w posiedzeniu Komisji.

 

Przewodniczący Komisji Finansów i Inwestycji
(-) Paweł Felczyk

 

Podstawa prawna do uzyskania zwolnienia z pracy: art. 25, ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminny/ Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm./.