Modernizacja linii kolejowej nr 7 – zakres prac

Zakres modernizacji w obrębie przystanków Pogorzel Warszawska, Stara Wieś oraz stacji: Celestynów i Zabieżki obejmie: kompleksową przebudowę infrastruktury torowej (w tym budowa 2 toru szlakowego), sieci trakcyjnej, urządzeń sterowania ruchem kolejowym oraz inne branże. Modernizacja obejmie również obiekty związane z obsługą pasażerów, w tym pasażerów o ograniczonej możliwości poruszania (budowa wind lub pochylni).

Efektem końcowym, po zakończeniu modernizacji będzie możliwość jazdy pociągów z maksymalną prędkością do 160 km/h (skrócenie czasu podróży), poprawa komfortu podróżowania, zwiększenie przepustowości linii (dobudowa drugiego toru na odcinku Otwock – Pilawa).

Zakres modernizacji dla poszczególnych przystanków osobowych oraz stacji:

przystanek osobowy Pogorzel Warszawska – Przystanek Pogorzel Warszawska po modernizacji nie zmieni swej dotychczasowej nazwy. Zakres przebudowy obejmuje budowę dwóch peronów jednokrawędziowych o długości 200 m i wysokości 0,76 m. Przystanek dodatkowo zostanie przesunięty w kierunku przejazdu kolejowego. Wejście na perony zostało zaprojektowane od strony przejazdu kolejowego.

przystanek osobowy Stara Wieś – zakres przebudowy obejmuje budowę dwóch peronów jednokrawędziowych o długości 200 m i wysokości 0,76 m. Przystanek dodatkowo zostanie przesunięty w kierunku przejazdu kolejowego. Zaprojektowano wejście na perony od strony przejazdu kolejowego oraz dodatkowe wejście na peron nr 1 od strony ul. Krasińskiego w Starej Wsi.

stacja Celestynów – układ torowy Stacji Celestynów w ramach modernizacji linii kolejowej nr 7 zostanie kompleksowo przebudowany. Dla obsługi podróżnych przewiduje się budowę dwóch peronów:

 • peron jednokrawędziowy nr 1 przy torze nr 2a (od strony budynku dworca), długości 200m, wysokości 0,76m. Peron przeznaczony będzie do obsługi pociągów regionalnych,
 • peron wyspowy nr 2, pomiędzy torami nr 1a i 12. Wysokość peronu równa jest 0,76m, długość 200m. Krawędź peronu od strony toru nr 1a przeznaczona będzie dla pociągów regionalnych, natomiast krawędź od strony toru nr 12 dla pociągów wyprzedzanych lub kończących bieg.

Dojście do peronów zapewnione będzie z projektowanego podziemnego przejścia dla pieszych wyposażonego w pochylnie oraz windy. W ramach planowanej modernizacji zmodernizowane zostaną dwa istniejące w okolicy Celestynowa przejazdy w poziomie szyn, jeden w ciągu ul. Prostej oraz drugi w ciągu ul. Jankowskiego. Przejazdy zostaną wyposażone w nowoczesne i bezpieczne urządzenia sterowania ruchem kolejowym, co pozwoli na sprawną i płynną przeprawę wszystkim służbom i mieszkańcom miejscowości. Dodatkowo dla zapewnienia sprawnej i bezpiecznej przeprawy w rejonie stacji istniejąca kładka dla pieszych na prośbę mieszkańców została przewidziana do rozbiórki i w jej miejsce zostanie zaprojektowane przejście podziemne pod torami z pochylniami dla wejść/wyjść do przejścia i dojść do peronów oraz z windą łączącą przejście z peronem wyspowym. Trwają rozmowy z Władzami Gminy dotyczące budowy wiaduktu nad torami w zamian za likwidację przejazdu w ciągu ul. Jankowskiego.

– stacja Zabieżki – Zostanie ona przekwalifikowana na przystanek i zostanie przesunięta w kierunku przejazdu kolejowego. Zaprojektowano wejście na perony od strony przejazdu. Zostaną zbudowane dwa nowe perony jednokrawędziowe przy torze nr 1 i 2 w układzie naprzeciwległym. Długość peronów 200 m, wysokość 0,76 m. Wszystkie perony zostaną dostosowane do obsługi osób o ograniczonej możliwości poruszania. Dojścia podróżnych do peronów zostaną zapewnione schodami, a dla podróżnych o ograniczonej możliwości poruszania – pochylniami. Na peronach projektuje się system oznaczeń dotykowych dla niewidomych. Na peronach zostaną zabudowane nowe elementy wyposażenia: wiaty, ławki, kosze na śmieci, barierki i wygrodzenia, tablice informacyjne i inne.

Odpowiedź udzielona przez Łukasza Kwasiborskiego z wydziału prasowego PKP Polskich Linii Kolejowych

4 myśli na temat “Modernizacja linii kolejowej nr 7 – zakres prac

 • 18 października 2017, 17:33 o 17:33
  Permalink

  A co ze stacją Kolbiel i Chrosna?

  • 19 października 2017, 19:20 o 19:20
   Permalink

   Zgodnie z informacjami opublikowanymi na atapi.org.pl z roku 2016, wszystkie przystanki osobowe między Celestynowem, a Pilawą zostaną przesunięte do istniejących przejazdów kolejowych. Przejazdy zostaną wyposażone w urządzenia samoczynnej sygnalizacji przejazdowej z rogatkami, tym samym dostaną kat. B. Perony będą znajdować się naprzeciwlegle (Kołbiel po północnej stronie przejazdu, Chrosna po stronie południowej, Zabieżki jako przystanek osobowy po stronie południowej przejazdu w ciągu ulicy Żurawinowej) oraz naprzemianlegle (Augustówka – peron w kierunku Warszawy po północnej stronie przejazdu, w kierunku Dęblina po południowej) i wyposażone zostaną w zegary oraz nagłośnienie podłączone do systemu dynamicznej informacji pasażerskiej, które to na bieżąco będzie wygłaszać komunikaty o ruchu pociągów. W celu ochrony przed deszczem zabudowane zostaną punktowe wiaty. Nie posiadamy informacji od źródła, czyli PKP Polskich Linii Kolejowych, ponieważ w/w przystanki znajdują się poza obszarem Gminy Celestynów, na której obszarze działa TVC.

   Zachęcam do śledzenia strony internetowej TVC (oraz profilu w serwisie Facebook), gdzie niezwłocznie po otrzymaniu nowych informacji na tematy ważne dla nas, mieszkańców Gminy Celestynów udostępniamy je publicznie.

 • 17 października 2017, 21:18 o 21:18
  Permalink

  za wszelką cenę trzeba doprowadzić do wybudowania wiaduktu

  • 17 października 2017, 21:39 o 21:39
   Permalink

   W pełni popieramy i będziemy informować o sprawach związanych z jego budową.

   Zachęcam do śledzenia strony internetowej TVC (oraz profilu w serwisie Facebook), gdzie niezwłocznie po otrzymaniu nowych informacji na tematy ważne dla nas, mieszkańców Gminy Celestynów udostępniamy je publicznie.

Komentarze są wyłączone.