Ostrzeżenie przed mgłą (20/21.10.2017)

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego ostrzega przed mgłą.

Obszar: województwo mazowieckie
Ważność: od godz. 20:00 dnia 20.10.2017 do godz. 10:00 dnia 21.10.2017
Przebieg: Prognozuje się wystąpienie na znacznym obszarze mgły ograniczającej widoczność do 100 m.