VI Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Celestynów kadencji 2014-2018

12 października 2017 roku (czwartek), na godz.: 18:00 odbędzie się VI Sesja Nadzwyczajna Rady Gminy Celestynów kadencji 2014 – 2018.

Zawiadomienie

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz § 7 ust. 6 Statutu Gminy Celestynów przyjętego uchwałą Nr 24/03 Rady Gminy Celestynów z dnia 8 lipca 2003 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 243, poz. 6401) – zwołuję VI Sesję Nadzwyczajną Rady Gminy Celestynów kadencji 2014 – 2018 na dzień: 12 października 2017 roku (czwartek), na godz.: 18:00.

Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Celestynowie, ul. Regucka 3.
Proponowany porządek obrad Sesji Rady Gminy Celestynów:
1.Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum Rady oraz przyjęcie porządku obrad Sesji.
2.Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmiana budżetu Gminy Celestynów na 2017 rok;
b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Celestynów na lata 2017-2026;
3. Zamknięcie obrad.

Zapraszam do udziału w obradach Sesji Rady Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy Celestynów
Romuald Ziętala

 

Podstawa prawna do uzyskania zwolnienia z pracy: art. 25, ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.).

Kacper Malarz

Nazywam się Kacper Malarz, interesuję się społecznością lokalną. Tworzę TVC po to, by mieszkańcy mojej "Małej Ojczyzny" mieli dostęp do potwierdzonych informacji.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Share
Share