Ostrzeżenie przed silnymi opadami śniegu (30.11.-01.12.2017)

ZMIANA OSTRZEŻENIA Nr 74

  • Intensywne opady śniegu/1
Obszar: województwo mazowieckie
Ważność: od 2017-11-30 13:30:00 do 2017-12-01 01:00:00
Przebieg: Prognozuje się wystąpienie opadów śniegu, okresami o natężeniu umiarkowanym. Od chwili wydania zmiany ostrzeżenia prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej na całym obszarze województwa wyniesie od 8 cm do 13 cm. Całkowity przyrost pokrywy śnieżnej od początku opadów (w czwartek rano) do końca ważności ostrzeżenia wyniesie od 10 cm do 15 cm, lokalnie 20 cm.
Prawdopodobieństwo: 90% (Intensywne opady śniegu)
Uwagi: Aktualizacja dotyczy wydłużenia czasu ważności ostrzeżenia oraz zwiększenia prognozy przyrostu pokrywy śnieżnej.
Czas wydania: 2017-11-30 14:00:00
Synoptyk IMGW-PIB: Mateusz Barczyk
Biuro: Biuro Prognoz Meteorologicznych i Komercyjnych w Warszawie

Komunikat Nr 2

  • Intensywne opady śniegu/1
Obszar: Województwo mazowieckie
Przebieg: W województwie występują słabe i umiarkowane opady śniegu. O godz 13:00 stacja w Kozienicach zanotowała pokrywę śnieżną o grubości 10 cm, w Siedlcach 8 cm, w Warszawie 3 cm (w miejscowościach podwarszawskich grubość pokrywy mogła być większa).
Prognoza: W ciągu najbliższych godzin przewiduje się wzrost natężenia opadów. Na znacznym obszarze województwa, w wyniku opadów, średnia prędkość przyrostu pokrywy śnieżnej wyniesie od 0,5 cm/h do 2 cm/h. Maksymalne natężenie opadów śniegu będzie trwać do około godziny 19:00, potem będzie powoli spadać.
Uwagi: Komunikat przygotowano na podstawie danych z systemu telemetrii i obserwacji systemów detekcji atmosfery. Lokalnie zjawiska mogą mieć inny przebieg niż opisany.
Czas wydania: 2017-11-30 14:34:00
Synoptyk IMGW-PIB: Mateusz Barczyk
Biuro: Biuro Prognoz Meteorologicznych i Komercyjnych w Warszawie
IMGW