Celestynów. Pojawiły się mapy projektu „Zielony punkt kontrolny”

W Celestynowie pojawiły się już tablice projektu „Zielony punkt kontrolny”. Ma on na celu połączenie edukacji, zabawy i sportu. 

Więcej informacji o projekcie: LINK