Oddziały 4-8 w SP Regut do likwidacji?

W czwartek, 14.12.2017 o godzinie 18.00 w Szkole Podstawowej w Regucie obędzie się zebranie z Wójtem Gminy Celestynów dotyczące zasad funkcjonowania lub likwidacji klas 4-8. 

Fot. Facebook / SP Regut