Wspomnienie Edmunda Jankowskiego

Dokładnie 19 grudnia 1938 roku w Warszawie zmarł Edmund Jankowski (ur. 7.08.1849) – profesor Wolnej Wszechwicy i Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego.

Autor i redaktor licznych książek i artykułów o tematyce ogrodniczej. W 1893 roku zakupił i zagospodarował 250 morgów ziemi z dawnych dóbr otwockich. Wspierał moralnie i materialnie Celestynów, zaś ku jego pamięci wmurowano epitafium w kościele parafialnym.