Awaria sieci kanalizacyjnej (19.12.2017)

Gospodarka Komunalna w Celestynowie niniejszym informuje, iż w związku z zaistniałą awarią sieci kanalizacyjnej, spowodowanej zatkanymi rurami w rejonie Celestynowa i Dąbrówki trwają prace naprawcze.

Do czasu usunięcia awarii służby GK zorganizowały wywożenie nieczystości samochodami asenizacyjnymi.

Gospodarka Komunalna w Celestynowie zwraca się z prośbą, do wszystkich użytkowników urządzeń kanalizacyjnych o nie wrzucanie ręczników papierowych, szmat, gazet i innych trudno rozpuszczających się w wodzie materiałów, zbijających się w rurach w zwartą masę oraz innych odpadów do kanalizacji.

Wszystkie tego typu odpady stałe przyczyniają się m.in. do zapychania rurociągów, przenośników oraz awarii pomp. Częściowe zapychanie się rur kanalizacyjnych powoduje zwolniony odpływ ścieków oraz zatory sieci kanalizacyjnych i przepompowni ścieków, co skutkuje cofką ścieków w instalacjach i piętrzeniem ścieków w studzienkach. Usuwanie tego typu awarii powoduje wzrost kosztów eksploatacyjnych, co z kolei przekłada się na cenę świadczonych usług za odprowadzenie i oczyszczenie dostarczonych przez Państwa ścieków. Niewłaściwe korzystanie z kanalizacji może poważnie zniszczyć urządzenie lub zaburzyć eksploatację systemów ściekowych.

Sieć kanalizacyjna jest zaprojektowana tak, aby przyjmować jedynie ścieki z Państwa domów, nieczystości sanitarne i papier toaletowy, dlatego też przestrzegamy i gorąco apelujemy o należyte korzystanie z urządzeń kanalizacyjnych.