Fundusz Sołecki 2018

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2018 roku:

Celestynów:

 • Zakup sprzętu specjalistycznego dla OSP w Celestynowie
 • Zakup kamer do monitoringu oraz rejestratora cyfrowego do budynku Szkoły Podstawowej im. Batalionu „Zośka” w Celestynowie
 • Zakup i montaż rolet wewnętrznych okiennych w budynku Przedszkola Samorządowego w Celestynowie
 • Zakup wyposażenia dla Przedszkola Samorządowego w Celestynowie
 • Zakup i montaż gabloty ogłoszeniowej na terenie Sołectwa Celestynów
 • Organizacja spotkań mieszkańców w celu upowszechniania idei samorządowej i pobudzania aktywności obywatelskiej
 • Organizacja pikniku sportowego dla dzieci i młodzieży

Dąbrówka:

 • Remont dróg na terenie sołectwa
 • Utrzymanie rowów na terenie Sołectwa Dąbrówka
 • Zakup i montaż tablic z nazwami ulic na terenie Sołectwa Dąbrówka
 • Zakup wyposażenia dla Przedszkola Samorządowego w Celestynowie
 • Zakup kosiarki spalinowej na potrzeby Sołectwa Dąbrówka
 • Zakup i montaż altany z wyposażeniem
 • Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Dąbrówce

Dyzin:

 • Zakup sprzętu specjalistycznego i wyposażenia dla OSP w Dyzinie
 • Modernizacja terenu przed budynkiem świetlicy wiejskiej w Dyzinie
 • Zakup wyposażenia i materiałów do świetlicy wiejskiej w Dyzinie
 • Organizacja zajęć podczas wakacji i ferii dla dzieci z Sołectwa Dyzin
 • Organizacja spotkań mieszkańców w celu upowszechniania idei samorządowej i pobudzania aktywności obywatelskiej

Glina:

 • Remont dróg gminnych na terenie Sołectwa Glina
 • Zakup obuwia strażackiego dla OSP Dyzin
 • Wykoszenie terenów zielonych na terenie Sołectwa Glina
 • Zakup tablic ogłoszeniowych na teren Sołectwa Glina
 • Zakup kosiarki na potrzeby Sołectwa Glina
 • Doposażenie placu zabaw w Sołectwie Glina
 • Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Glinie
 • Kultywowanie lokalnej tradycji
 • Organizacja spotkania dla mieszkańców w celu wspierania idei samorządowej i pobudzania aktywności obywatelskiej
 • Modernizacja boiska sportowego w Sołectwie Glina

Jatne:

 • Zakup sprzętu specjalistycznego dla OSP w Dyzinie
 • Zakup pomocy dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej w Ostrowie
 • Doposażenie placu zabaw w Sołectwie Jatne
 • Organizacja pikniku rodzinnego dla mieszkańców Sołectwa Jatne

Lasek:

 • Doposażenie i zagospodarowanie placu zabaw w Sołectwie Lasek
 • Organizacja turnieju siatkówki plażowej dla mieszkańców Sołectwa Lasek

Ostrowik:

 • Zakup wyposażenia dla Szkoły Podstawowej w Ostrowie
 • Zakup koszy na śmieci
 • Organizacja pikniku rodzinnego dla mieszkańców Sołectwa Ostrowik
 • Montaż siatki ochronnej na boisku sportowym w Ostrowiku

Ostrów:

 • Wykonanie projektu budynku sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Ostrowie

Podbiel:

 • Zakup sprzętu specjalistycznego dla OSP w Podbieli
 • Doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Podbieli
 • Organizacja pikniku rodzinnego dla mieszkańców Sołectwa Podbiel

Pogorzel:

 • Utrzymanie terenów zielonych na terenie Pogorzeli
 • Montaż oświetlenia ulicznego
 • Doposażenie klubu w Pogorzeli
 • Aktywizacja społeczności wsi Pogorzel
 • Wykonanie ogrodzenia na boisku w Pogorzeli
 • Wykonanie projektu na oświetlenie boiska w Pogorzeli

Ponurzyca:

 • Przegląd techniczny placu zabaw w Ponurzycy
 • Zakup sprzętu specjalistycznego dla OSP Podbiel
 • Zakup i montaż opraw oświetlenia ulicznego
 • Remont i doposażenie budynku świetlicy w Ponurzycy
 • Organizacja pikniku rodzinno-edukacyjnego

Regut:

 • Zakup materiałów budowlanych do termomodernizacji budynku OSP w Regucie
 • Zakup samochodu pożarniczego dla OSP w Regucie
 • Remont schodów i budynku gospodarczego Szkoły Podstawowej w Regucie
 • Rewitalizacja akwenu w Regucie
 • Zakup materiałów i remont budynku przy klubie sportowym „Bór” w Regucie

Stara Wieś:

 • Naprawa dróg gminnych w sołectwie Stara Wieś
 • Utrzymanie terenów zielonych w pasach drogowych w Sołectwie Stara Wieś
 • Organizacja pikniku rodzinno-edukacyjnego dla mieszkańców Sołectwa Stara Wieś

Tabor:

 • Zakup materiałów do konserwacji urządzeń na placu zabaw w Sołectwie Tabor
 • Wykoszenie terenu placu zabaw w Sołectwie Tabor
 • Doposażenie placu zabaw w Sołectwie Tabor
 • Organizacja wyjazdu na basen dla mieszkańców Sołectwa Tabor

Zabieżki:

 • Remont dróg na terenie sołectwa
 • Wykoszenie poboczy dróg gminnych
 • Zakup sprzętu specjalistycznego dla OSP w Zabieżkach
 • Montaż punktów oświetleniowych na terenie sołectwa
 • Organizacja spotkania dla mieszkańców w celu wspierania idei samorządowej i pobudzania aktywności obywatelskiej

Ogólne wydatki sołectw dają sumę 331 566,01 zł.

Kacper Malarz

 

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *