Postawiono tablice Szlaku Fortyfikacji Pozycji Przedmoście Warszawa

W grudniu 2017 na terenie Gminy Celestynów stanęły trzy tablice „Szlaku Fortyfikacji Pozycji Przedmoście Warszawa na terenie Powiatu Otwockiego” Szlak prowadzi od Wisły w Glinkach poprzez Dąbrowiecką Górę, Okoły, Pogorzel do Zagórza w Gminie Wiązowna na granicy powiatu i Warszawy, docelowo zaś do Wesołej. Trzy nowe tablice ufundowane przez Gminę Celestynów stanęły u podnóża Dąbrowieckiej Góry, w Okołach i Pogorzeli. Duże dwujęzyczne tablice z barwnymi przekrojami pozwalają zrozumieć istotę działania i wyposażenie obiektów, dzieł inżynierii wojskowej oraz miejsc zapomnianych bitew i potyczek.

Poinformują, w której części pozycji się znajdujemy, przedstawią nam jej historię oraz wskażą kolejne ciekawe miejsca do odwiedzenia. Szlak jest próbą przywrócenia pamięci pozycji obronnej, która w roku 1920 osłoniła stolicę od nawały bolszewickiej, dając silne oparcie broniącej naszego odcinka 15 Dywizji Piechoty. Blisko ćwierć wieku później zmodernizowana i rozszerzona na południe pozycja stała się oparciem dla wojsk niemieckich, które przy jej pomocy wyhamowały sowiecki zagon na Warszawę. Paradoks historii sprawił, iż przełamanie pozycji Przedmościa w Okołach i rozbicie pociągu pancernego w Pogorzeli (oba wydarzenia 29 lipca 1944)  doprowadziły do szybkiej utraty przez Niemców 1/3 pozycji od Nadbrzeża po Pohulankę i stały się kluczowe do podjęciu decyzji o wybuchu  Powstania w Warszawie.

Te ważne wydarzenia oraz militarne dziedzictwo gminy chcieliśmy przywrócić pamięci mieszkańców i licznych zwiedzających. Oprócz tablic historyczno-edukacyjnych na terenie Gminy postawiliśmy 6 turystycznych znaków drogowych oraz 4 leśne drogowskazy które ułatwią dotarcie do skansenu fortecznego na Dąbrowieckiej Górze ufundowanych przez powiat otwocki. Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia szlaku, skansenu na Dąbrowieckiej Górze oraz zgłębianiu wojennych dziejów Gminy Celestynów.

Chcieliśmy serdecznie podziękować wójtowi gminy Celestynów za pomoc przy ustawieniu znaków drogowych oraz prywatnym właścicielom działek i Nadleśnictwu Celestynów którzy udostępnili teren pod tablice historyczno-edukacyjne i drogowskazy leśne.

Fot. i tekst: Hubert Trzepałka / Wpis opublikowano dnia 08.01.2018 przez: Kacper Malarz