Komunikat Gospodarki Komunalnej o usunięciu awarii kanalizacji

W dniu 10 stycznia 2018 r. została usunięta rozległa awaria sieci kanalizacyjnej mająca miejsce w miejscowości Celestynów, Dąbrówka i Pogorzel.

Przyczyną awarii były niedrożne dwa kanały tłoczne, które zostały „zapchane” na odcinku od Celestynowa (teren pompowni ścieków przy ul. Św. Kazimierza) do Pogorzeli. Do uszkodzenia kanałów sanitarnych doszło na skutek niewłaściwego korzystania z urządzeń kanalizacyjnych przez niektórych użytkowników a dokładnie przez wrzucenie do tych urządzeń odpadów stałych. Podczas usuwania awarii stwierdzono w instalacji kanalizacyjnej min.: brukowe kostki granitowe, tłuczeń o gr. 6 cm ( blokowane szmatami), gruz, żwir, popiół, asfalt, chusteczki do higieny osobistej, tampony obierki ziemniaków lub innych produktów i inne trudno rozpuszczające się w wodzie materiały, zbijające się w rurach w zwartą masę, które powinny trafić do kompostowni lub też do odbiornika na odpady nie zaś do systemu kanalizacyjnego.

Powyższe elementy spowodowały zmniejszenie przepustowości przewodów kanalizacyjnych oraz liczne zatory rur, co w ostatnich dniach grudnia 2017 r. zaskutkowało cofnięciem ścieków ww. instalacjach i ich piętrzeniem w studzienkach kanalizacyjnych i na Stacjach Podciśnieniowo-tłocznych oraz zaburzeniem procesu technologicznego. To z kolei przyczyniło się do wejścia w tryb awaryjny urządzeń kanalizacyjnych (pomp i automatyki).

Przy szukaniu zatorów na sieci uczestniczyli pracownicy Zakładu GK oraz kilka wyspecjalizowanych firm zewnętrznych przy użyciu sprzętu mechanicznego (koparki, systemy wysokociśnieniowe WUKO, kamery, wozy asenizacyjne). Ekipy od rana do późnych godzin nocnych robiły wszystko, aby zlokalizować zatory i usunąć awarię.

Dzięki ich działaniom ponad 1400 gospodarstw domowych mogło nadal funkcjonować, w szczególnym okresie świąteczno-noworocznym.

Szacuje się, że koszt usunięcia awarii opiewa na kwotę 100.000 zł.

Gospodarka Komunalna w Celestynowie zawiadomiła Policję o dokonaniu na rzecz zakładu budżetowego Gminy Celestynów, szkody materialnej (uszkodzenie mienia publicznego) przez nieznanych sprawców.

Gospodarka Komunalna w Celestynowie występuje z apelem do mieszkańców Gminy Celestynów o zgłaszanie wszelkich informacji o ingerencji osób nieupoważnionych w urządzenia będące w eksploatacji Gospodarki Komunalnej.

Tekst: Gospodarka Komunalna w Celestynowie; Fot. Karolina Popis / Wpis opublikowano 11.01.2018, przez: Kacper Malarz