Fundusze na kolejne siłownie plenerowe i urządzenia rekreacyjne dla Gminy Celestynów

Wójt Gminy Celestynów podpisał umowy dotyczącą dofinansowania ze środków unijnych (Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020) programu „Wzrost miejsc rekreacji i turystyki na terenach wiejskich poprzez budowę obiektów małej architektury w ramach siłowni plenerowych i urządzeń rekreacyjnych w Gminie Celestynów”.

Projekt polega na zakupie i montażu urządzeń siłowni plenerowych w 13 sołectwach naszej gminy oraz placu zabaw dla dzieci w Zabieżkach. Koszt projektu to 250 000 zł, z czego dofinansowanie wynosi ok. 160 000 zł. Termin realizacji to rok 2018.