Inwestycje drogowe warte 1 100 000 zł realizowane przez powiat w Gminie Celestynów

Na inwestycje drogowe w Powiecie Otwockim w bieżącym roku zaplanowano środki finansowe w wysokości 34 534 103 zł. Aż 1 100 000 zł zostanie przeznaczone na inwestycje w Gminie Celestynów. Zmodernizowane zostaną drogi oraz zbudowane nowe ciągi pieszo-rowerowe.

Plan drogowo-mostowych zadań i zakupów inwestycyjnych na rok 2018:

  • Modernizacja drogi powiatowej nr 2713W – ul. Świętego Kazimierza i Otwocka w Celestynowie, 150 000 zł
  • Wykonanie nakładki asfaltobetonowej na drodze powiatowej nr 2717W ul. Wojska Polskiego w Celestynowie w kierunku os. Jednostka Wojskowa, 150 000 zł
  • Modernizacja drogi powiatowej nr 2719W Celestynów-Tabor (ul. Laskowska w Celestynowie wraz z budową chodnika), 200 000 zł
  • Modernizacja drogi powiatowej nr 2714W – ul. Prosta w Celestynowie, 150 000 zł
  • Budowa ciągu pieszo-rowerowego pomiędzy miejscowościami Dąbrówka i Stara Wieś, 200 000 zł
  • Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2713W – ul. Otwocka w Celestynowie, 75 000 zł
  • Modernizacja chodnika przy ul. Obrońców Pokoju w Celestynowie (fragment od ul. Mokrej do Kościuszki wraz z wjazdami).

Gazeta Samorządowa Powiatu Otwockiego,
1/2018, ISSN 2451-0513

Wpis opublikowano: 08.02.2018, 17:12, przez: Kacper Malarz