Przyszłość zależy od nas

PKP przebudowuje obecnie odcinek linii kolejowej pomiędzy Otwockiem a Pilawą. Prace na celestynowskim odcinku planowane są na rok 2018/2019. Dobudowany zostanie drugi tor, a modernizacja pozwoli pociągom na uzyskiwanie prędkości rzędu 120 – 160 km/h.

Jeszcze w roku 2014 PKP planowała także budowę wiaduktu nad torami w Celestynowie. Niestety na skutek niezaakceptowania wskazanej lokalizacji wiaduktu i braku wypracowania innej lokalizacji przeprawy przez tory – koncepcja budowy wiaduktu upadła w lipcu 2014 r. (kadencja 2010-2014).

Wójt i Rada Gminy obecnej kadencji, zdając sobie sprawę z grożących problemów komunikacyjnych i możliwości pogłębienia sztucznego podziału Celestynowa na dwie części, przystąpili do rozmów z PKP. W lipcu 2016 r. również mieszkańcy złożyli petycję w przedmiotowej sprawie z liczbą blisko pół tysiąca podpisów wskazujących na konieczność budowy przeprawy przez tory. Efektem przeprowadzonych w ciągu dwóch lat merytorycznych spotkań było podpisanie Listu Intencyjnego pomiędzy Gminą Celestynów a PKP. Jest to dokument umożliwiający dalsze działania. Ustalono m. in., że gmina opracuje koncepcję rozwiązania wskazując konkretną lokalizację tunelu/wiaduktu. Spośród kilku lokalizacji, została wybrana jedna, która jest akceptowalna przez PKP oraz według nas, w największym możliwym stopniu spełnia oczekiwania mieszkańców.

Lokalizacja tunelu/wiaduktu w ciągu ul. Jankowskiego wydaje się być najbardziej optymalna. Przebiega w dużej mierze w dotychczasowym, ustalonym od dziesiątek lat ciągu drogowym w centrum miejscowości, do którego ze wszystkich stron Celestynowa jest najbliżej.

Państwa opinia w tej kwestii będzie wskazówką, jak prowadzić dalsze rozmowy i przekonywać PKP do zamiany przejazdu przez tory na tunel/wiadukt. Miejmy nadzieję, że PKP zdecyduje się na budowę tunelu/wiaduktu w Celestynowie.

Z góry dziękujemy za wypełnienie ankiety.

Wpis opublikowano: 01.03.2018, 17:20, przez: Kacper Malarz