[ZAKOŃCZONE] Awaria USRK i zaskoczona przez zimę kolej

Aktualizacja, 17.03.2018, 10:07: Od godziny 04:30 do odwołania obowiązuje wzajemne honorowanie biletów KM-SKM na wszystkich trasach SKM.

Aktualizacja, 16.03.2018, 20:57: Nadal występują opóźnienia wtórne, a przewidywana godzina usunięcia usterki w Warszawie to 23:30 (informacja z Portalu Pasażera PKP PLK)

Aktualizacja, 16.03.2018, 19:58: Z powodu awarii urządzeń sterowania ruchem kolejowym oraz znacznymi opóźnieniami pociągów związanymi z trudnymi warunkami atmosferycznymi nadal występują opóźnienia w kursowaniu pociągów. Mogą występować opóźnienia wtórne.

Aktualizacja, 16.03.2018, 17:56: Przewidywana godzina zakończenia utrudnień to ok. 18:15.

Informacja pierwotna, 16.03.2018, 17:43: Na odcinku Otwock-Celestynów doszło do awarii sterowania ruchem kolejowym. Pociągi mogą kursować z opóźnieniami, bądź w skróconych relacjach.

Wpis opublikowano: 16.03.2018, 17:43, przez: Kacper Malarz

(Utrudnienia uznano za zakończone: 17.03.2018, 16:00)