Bilet metropolitalny jak na razie nie dla Celestynowa

Otrzymaliśmy odpowiedź z ZTM Warszawa w/s biletu metropolitalnego. Niestety nie mamy dobrych wiadomości, bowiem Gmina Celestynów nie będzie objęta wspomnianą ofertą.

Oferta Warszawa+ skierowana jest do Gmin aglomeracji warszawskiej, których mieszkańcy korzystają z komunikacji organizowanej przez ZTM. Zaproszenie do udziału w spotkaniu z Panią Prezydent Renatą Kaznowską, dotyczącym rozszerzenia oferty Warszawa+, wystosowane zostało do wszystkich gmin, z którymi podpisane są porozumienia. Podczas spotkania z przedstawicielami Gmin, przekazane im zostały wyliczenia zawierające szacunkowe koszty, jakie poszczególne gminy poniosłyby w związku z przystąpieniem do oferty. W kalkulacji uwzględniono liczbę mieszkańców zamieszkujących teren poszczególnych gmin, przybliżony udział korzystających z komunikacji miejskiej na podstawie obecnie funkcjonujących porozumień w zakresie Warszawy+. Następnie przedstawiciele Gmin poproszeni zostali o przedstawienie w formie pisemnej do końca kwietnia wstępnej deklaracji przystąpienia do współpracy ze wskazaniem wariantu, którym będą zainteresowani. Nie wszystkie gminy jednak uczestniczyły w spotkaniu, na którym została przedstawiona propozycja rozszerzenia oferty Warszawa+ (tzw. bilet metropolitalny).

W celu nawiązania współpracy Gmina musi podjąć odpowiednią uchwałę, w której określony zostanie regulamin wydawania oraz zasad użytkowania WKM. Gmina przed podjęciem współpracy zobowiązana jest również do zabezpieczenia środków na dopłaty do biletów, zakup nośników, na których będą kodowane bilety oraz określenie wzoru karty. Jeżeli Gmina będzie zainteresowana otwarciem Punktu Obsługi Pasażerów na swoim terenie – również musi uwzględnić w swoim budżecie refundację kosztów pracownika. ZTM ma możliwość oddelegowania wyszkolonego pracownika. Ostatnim etapem przed rozpoczęciem współpracy jest podpisanie stosownego porozumienia z Zarządem Transportu Miejskiego regulującego zasady działania oraz rozliczenia. Ze strony pasażera, gmina sama reguluje na jakiej podstawie wydaje swoim mieszkańcom uprawnienia do korzystania z tej oferty. To na Gminie spoczywa obowiązek weryfikowania czy dana osoba spełnia takie wymagania.

Samorządy poprzez dopłaty do biletów zapewniają swoim mieszkańcom możliwość tańszego podróżowania komunikacją miejską – taka jest istota oferty Warszawa+ i ona się nie zmienia. Oferta pozwala na zwiększenie udziału Gminy w ponoszonych kosztach biletów, na korzyść mieszkańca. Propozycja zmian dotyczy wprowadzenia możliwości dopłat przez Gminy do biletów dla mieszkańców na różnych poziomach. Decyzja o wysokości udzielanych dopłat dla swoich mieszkańców jest wyłączna decyzją danej gminy i to od Gminy będzie zależało, ile jej mieszkaniec zapłaci za bilet. W kwestii rodzajów biletów nic się nie zmienia, nadal będzie można dopłacać do 30 i 90-dniowych normalnych i ulgowych obowiązujących w 1 i 2 strefie biletowej, bądź w samej 2 strefie biletowej.

W związku z powyższymi Gmina Celestynów nie będzie objęta wspomnianą ofertą.

Z poważaniem,
Bartosz Szczęsny
Dział Kontaktu z Pasażerem

Wpis opublikowano: 10.04.2018, 15:37, przez: Kacper Malarz