Spółka Wodna powstanie w Celestynowie

Urząd Gminy w Celestynowie informuje, że w dniu 16 kwietnia 2018r. o godz. 17:30 w siedzibie Urzędu Gminy, odbędzie się spotkanie w sprawie zawiązania Spółki Wodnej w Celestynowie.

Na przedmiotowym spotkaniu zostaną omówione zagadnienia związane z:
– tworzeniem Spółki Wodnej;
– statutem Spółki Wodnej;
– obowiązkiem wpisana do katastru wodnego;
– oraz inne dotyczące działalności Spółki Wodnej.

Podczas spotkania zostanie również wybrany Zarząd nowej spółki.

Wpis opublikowano: 11.04.2018, 20:07, przez: Kacper Malarz