Celestynów. Powstały spółki wodne

16 kwietnia w Urzędzie Gminy Celestynów odbyło się spotkanie mieszkańców w sprawie zawiązania spółki wodnej. Spotkanie zakończyło się pełnym sukcesem. Powstały dwie spółki, którym nazwy nadali założyciele – „Celestynów Północ” oraz „Celestynów Południe”.

Obszar działania spółek na terenie sołectwa Celestynów rozgranicza linia kolejowa. Obszar działania Spółki Wodnej Południe został ustanowiony w części Celestynowa, w której znajduje się budynek urzędu, oraz szkoły, natomiast Spółka Wodna Północ działa po stronie, gdzie zlokalizowany jest budynek stacji kolejowej.

Na spotkaniu założyciele podjęli uchwały w sprawie utworzenia spółek, powołania zarządów oraz komisji rewizyjnych, a także uchwalili statuty i ustalili wysokość stawki członkowskiej.

Zarząd Spółki Wodnej Północ:
Przewodniczący Spółki Wodnej – Krzysztof Wieczorkowski
Wiceprzewodniczący Spółki Wodnej – Krzysztof Zawada
Sekretarz Spółki Wodnej – Edward Kręgielewski
Członek- Adam Piętka
Członek – Zbigniew Matosek

Zarząd Spółki Wodnej Południe:
Przewodniczący Spółki Wodnej – Jerzy Kulesza
Wiceprzewodniczący Spółki Wodnej – Arkadiusz Szelągowski
Sekretarz Spółki Wodnej – Ewa Wajszczuk
Członek – Teresa Masna
Członek – Małgorzata Gałecka

Zawiązanie spółek nastąpiło dzięki dużej konsekwencji w działaniu ich założycieli, a także bardzo dobrej współpracy podczas spotkania.

Przed zarządami stoją teraz kolejne formalne działania mające na celu ukonstytuowanie się powołanych spółek. Nastąpi to w najbliższych tygodniach.

Każdy mieszkaniec Celestynowa powinien brać czynny udział w działaniach spółki zostając jej członkiem.

Zachęcamy mieszkańców do zapisywania się do spółki – im większa liczba członków, tym jej działania w zakresie odwadniania Celestynowa będą efektywniejsze. Aby zostać członkiem należy skontaktować się z zarządem, który udzieli wszelkich niezbędnych informacji.

Na terenie Gminy Celestynów działa już 10 spółek: Dąbrówka, Dyzin – Jatne, Glina, Ostrowik, Ostrów, Stara Wieś, Pogorzel, Podbiel oraz dwie w Celestynowie.

To dzięki wytężonej pracy ich zarządów i członków, mieszkańcy wielu sołectw uniknęli w ostatnich latach podtopień, jakie miały miejsce w 2008 oraz 2011.

Wpis opublikowano: 18.04.2018, 18:29, przez: Kacper Malarz

Top