Projekt budowy trasy szybkiego ruchu S17, obwodnica Kołbieli na terenie Gminy Celestynów

Firma STRABAG Sp. z o.o. prowadziła prace projektowe, które umożliwiły w lipcu 2017r. złożenie wniosku do Wojewody Mazowieckiego o wydanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Decyzja ZRID wskaże teren, na którym będą zrealizowane roboty zwiazane z budową drogi ekspresowej, stwierdzi przejęcie z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości przeznaczonych na pas drogowy oraz zatwierdzi podział nieruchomości. Po uzyskaniu decyzji ZRID wykonawca inwestycji: Strabag Sp. z o.o. rozpocznie budowę.

Prace projektowe i roboty wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie zostaną ukończone w ciagu 40 miesięcy od daty rozpoczęcia. Do czasu realizacji robót objętych niniejsza umowa nie wlicza się okresów zimowych tj. od 15 grudnia do 15 marca. Do czasu objętego projektowaniem wlicza się okres zimowy.

Przewidywany termin oddania odcinka drogi do ruchu – maj 2019 r.

Projektowany odcinek drogi ekspresowej 517 na przeważającym zakresie będzie przebiegał po nowym terenie, po stronie zachodniej istniejącej drogi krajowej Nr 17.

Od km 19+200 do lun MZD droga ekspresowa znajduje się w całości na terenie gminy Celestynów, natomiast na odcinku od km 201-020 do km 21+096 granica pomiędzy gminami Celestynów i Kołbiel przebiega w środku drogi ekspresowej. Od km 21+0096 do km 27+878 droga w całości znajduje się na terenie gminy Kołbiel.

Wpis opublikowano: 07.05.2018, 17:05, przez: Kacper Malarz