Koleje Mazowieckie rozpoczęły realizację największego zamówienia w branży

Na początku tego roku spółka podpisała z firmą Stadler umowę ramową dotyczącą zakupu 71 nowoczesnych pojazdów typu FLIRT. Umowy podpisane podczas konferencji, jaka odbyła się 7 maja, są faktycznym początkiem realizacji tego rekordowego zamówienia. Pierwsze FLIRTY pojawią się na Mazowszu już w IV kwartale 2019 r.

Podczas konferencji obecni byli: zarząd województwa mazowieckiego z Adamem Struzikiem na czele, przedstawicielki Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych, zarząd Kolei Mazowieckich, zarząd firmy Stadler, przedstawiciele rady nadzorczej Kolei Mazowieckich oraz pracownicy spółki, którzy wnieśli wkład w realizację tego projektu.

Realizacja zamówienia jest kolejnym etapem wdrażania polityki taborowej Kolei Mazowieckich, która zakłada stopniową wymianę starszych składów na zupełnie nowe. Zakup nowoczesnych FLIRTÓW to ogromny wkład w rozwój transportu publicznego w regionie, co podczas poniedziałkowej konferencji podkreślił Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego.

Przystępujemy obecnie do praktycznej realizacji największego kontraktu w kraju oraz w tej części Europy. Te umowy oznaczają, że w ciągu najbliższych lat będziemy mogli unowocześnić i tak już przecież nowoczesny tabor Kolei Mazowieckich. Rozwój tej spółki ma strategiczne znaczenie, jeśli chodzi o rozwój całego Mazowsza. Jesteśmy regionem o charakterze policentrycznym, dlatego dobre skomunikowanie w obszarze metropolitarnym, jak i na granicach województwa ma niezwykle istotne znaczenie. Rozwój transportu publicznego odgrywa  także ogromną rolę w walce ze smogiem. Nasze dotychczasowe doświadczenia z produktem firmy Stadler jest bardzo pozytywne, a nowe pociągi dzięki ich wysokiej jakości z pewnością przyczynią się zmniejszenia ruchu samochodowego – powiedział marszałek.

Pierwsze FLIRTY pojadą na trasie z Warszawy do Działdowa. A nasz tabor w ramach tego kontraktu będziemy unowocześniać do roku 2022. Wiąże się z tym także proces szkolenia pracowników. Z podpisywaną dziś umową związany jest także zakup symulatora. Ale najważniejszą sprawą jest to, czym będzie zakup nowych pojazdów dla mieszkańców Mazowsza, oraz to, jak bardzo poprawią się warunki podróżowania. Dzięki temu zamówieniu ujednolicimy tabor oraz wprowadzimy najwyższy standard podróży. Mam nadzieję, że już pod koniec przyszłego roku pierwsi pasażerowie wsiądą do nowoczesnych FLIRTÓW i powiedzą, że ta inwestycja się opłacała – dodał Robert Stępień, prezes zarządu Kolei Mazowieckich.

Prezes Czesław Sulima dziękował wszystkim, którzy przyczynili się do sukcesu Kolei Mazowieckich, a także wyraził nadzieję, że zamawiany tabor spełni oczekiwania jego użytkowników.

Jest to tabor na miarę XXI wieku, który z powodzeniem będzie realizować zadania spółki związane ze świadczeniem usług  przewozowych na terenie województwa mazowieckiego, tabor bezpieczny, poruszający się z prędkością 160 km/godzinę – powiedział prezes Sulima.

Podczas konferencji podpisano w sumie trzy umowy:

• jako pierwszą umowę z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych na dofinansowanie zakupu 6 pojazdów w ramach RPO WM 2014-2020. MJWPU reprezentowały Elżbieta Szymanik, zastępca dyrektora MJWPU ds. EFS, oraz Monika Tchórznicka, zastępca dyrektora MJWPU ds. EFRR;

• umowę wykonawczą z firmą Stadler Polska Sp. z o.o. na dostawę pierwszych 6 pojazdów FLIRT – podpisali ją Christian Spichiger, wiceprezes wykonawczy na Europę Środkową i Wschodnią w firmie Stadler, oraz Stanisław Skalski, członek zarządu Stadler Polska;

• umowę przedwstępną, dotycząca zawarcia pozostałych umów wykonawczych na 55 pojazdów, do umowy ramowej z 17 stycznia 2018 r. zawartej ze Stadler Polska Sp. z o.o.

Ze strony Kolei Mazowieckich umowy podpisali Robert Stępień, prezes zarządu, oraz Czesław Sulima, członek zarządu, dyrektor eksploatacyjny.

Bardzo się cieszymy, że możemy podpisać dziś pierwszą umowę realizacyjną oraz umowę przedwstępną na kolejne pojazdy i rozpocząć proces ich produkcji. Umowy te są dla nas niezmiernie ważne – pozwalają bowiem nie tylko utrzymać obecne zatrudnienie w naszym zakładzie w Siedlcach, ale także stworzyć nowe, atrakcyjne miejsca pracy. Od stycznia utworzyliśmy już ponad 50 nowych etatów, docelowo będzie ich ponad 200  – mówi Christian Spichiger, wiceprezes wykonawczy na Europę Środkową i Wschodnią w firmie Stadler.

Przypomnijmy, że cała umowa dotycząca zakupu 71 ezt opiewa na ponad 2,2 mld zł i będzie zrealizowana przy wsparciu środków unijnych. Wartość dofinansowania w ramach RPO WM 2014-2020 to 96,16 mln zł. Kolejne dofinansowanie pochodzi z POIiŚ i wynosi 580 mln zł. Na realizację inwestycji KM otrzymały także kredyt na ponad miliard zł z Banku Gospodarstwa Krajowego i PKO Banku Polskiego.

Wpis opublikowano: 07.05.2018, 17:12, przez: Kacper Malarz

Tekst: Koleje Mazowieckie (www.mazowieckie.com.pl)