Ruszył przetarg na przebudowę dróg gminnych

Na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Celestynowie pojawiła się informacja o ogłoszeniu przetargu na remonty dróg gminnych. Zamówienie podzielone na 3 części obejmuje 14 dróg.

CZĘŚĆ 1: Remont dróg gminnych na terenie Gminy Celestynów.

 • Remont drogi gminnej nr 270188W ul. Jodłowej w miejscowości Dąbrówka od km 0+000,00 do km 0+370,00 (początek 0+000,00 w ul. Cichej za ul. Piaskową do końca zabudowy) będzie polegał na:
  • 1) Wykonaniu podbudowy z kruszywa łamanego fr. 0/31,5 mm o grubości warstwy po zagęszczeniu 15 cm na długości 370,00 m i szerokości 4,00 m, rozkładanego przy użyciu rozściełacza.
  • 2) Na odcinku z rowem zastosować należy spadek jednostronny do rowu, na dalszym odcinku drogi spadek daszkowy.
  • 3) Zdemontowanie, oczyszczenie i ponowne ułożenie płyt EKO na podsypce cementowo-piaskowej w ilości 40 szt.
 • Remont drogi gminnej nr 270186W ul. Bocznej w miejscowości Dąbrówka na odcinku od km 0+000,00 do km 0+250,00 (początek 0+000,00 w ul. Wypoczynkowej) będzie polegał na:
  • 1) Mechanicznym wykonaniu koryta w drodze na głębokość 15 cm na długości 250,00 m i szerokości 4,00 m.
  • 2) Wykonaniu podbudowy z kruszywa betonowego fr. 0/32 mm o grubości warstwy po zagęszczeniu 20 cm na długości 250,00 m i szerokości 4,00 m.
  • 3) Wykonaniu podbudowy z kruszywa łamanego fr. 0/31,5 mm o grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm na długości 250,00 m i szerokości 4,00 m, rozkładanego przy użyciu rozściełacza.
  • 4) Profilowaniu poboczy drogi o szerokości do 0,50 m po obu stronach drogi.
  • 5) Należy zastosować spadek jednostronny do rowu.
 • Remont drogi gminnej nr 271610W ul. Prusa w miejscowości Stara Wieś na odcinku od km 0+000,00 do km 0+270,00 (początek 0+000,00 w ul. Mickiewicz do ul. Norwida) będzie polegał na:
  • 1) Oczyszczeniu i skropieniu nawierzchni emulsją asfaltową K-61 w ilości 0,80 kg/m2.
  • 2) Wykonaniu nawierzchni z wtórnej mieszanki mineralno-bitumicznej o grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm, rozkładanej za pomocą rozściełacza, na długości 270,00 m i szerokości 5,00 m.
 • Remont drogi gminnej nr 270128W ul. Plantowej w miejscowości Celestynów na odcinku od km 0+010,00 do km 0+260,00 (początek 0+010,00 od ul. Jankowskiego) będzie polegał na:
  • 1) Mechanicznym wykonaniu koryta w drodze na głębokość 20 cm na długości 260,00 m i szerokości 4,00 m.
  • 2) Wykonaniu podbudowy z kruszywa betonowego 0/32 mm o grubości warstwy po zagęszczeniu 20 cm na długości 260,00 m i szerokości 4,00 m.
  • 3) Wykonaniu podbudowy z kruszywa łamanego fr. 0/31,5 mm o grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm na długości 260,00 m i szerokości 4,00 m, rozkładanego przy użyciu rozściełacza z jednostronnym spadkiem w stronę torów, z podsypaniem wjazdów na posesje.
  • 4) Profilowaniu poboczy drogi o szerokości do 0,50 m.
  • 5) Regulacji pionowa studzienek dla zaworów kanałowych 1 szt.
  • 6) Regulacji pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych 7 szt.
 • Remont drogi gminnej nr 270106W ul. Grabowej w miejscowości Celestynów na odcinku od km 0+000,00 do km 0+200,00 (początek 0+000,00 w ul. Leśnej w stronę ul. Wrzosowej) będzie polegał na:
  • 1) Mechanicznym wykonaniu koryta w drodze na głębokość 20 cm na długości 200,00 m i szerokości 5,00 m.
  • 2) Wykonaniu podbudowy z kruszywa betonowego o grubości 20 cm na długości 200,00 m i szerokości 5,00 m.
  • 3) Wykonaniu podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 mm o grubości 10 cm.
  • 4) Profilowaniu poboczy drogi o szerokości do 0,5 m.
  • 5) Wymianie uszkodzonego przepustu fi 1000 długość 8,0 m.
  • 6) Demontażu i ponowne ustawienie ścianek czołowych do przepustu.
  • 7) Regulacji pionowa studzienek dla zaworów kanałowych 5 szt.
  • 8) Regulacji pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych 11 szt. 9) Na odcinku z rowem zastosować należy spadek jednostronny do rowu, na dalszym odcinku drogi spadek daszkowy.
 • Remont drogi gminnej nr 270152W ul. Zakręt w miejscowości Celestynów na odcinku od km 0+000,00 do 0+105,00 (początek: 0+000,00 ul. Trytonów) będzie polegał na:
  • 1) Mechanicznym wyrównaniu drogi na długości 105,00 m i szerokości 4,00 m.
  • 2) Wykonaniu podbudowy z kruszywa łamanego fr. 0/31,5 mm o grubości warstwy po zagęszczeniu 15 cm na długości 105,00 m i szerokości 4,00 m, rozkładanego przy użyciu rozściełacza.
  • 3) Profilowaniu poboczy drogi o szerokości do 0,50 m po obu stronach drogi.
  • 4) Zastosować należy spadek podłużny w stronę północną.
 • Remont drogi gminnej nr 271639W działka ew. nr 359 w miejscowości Jatne droga do SUW skrzyżowanie drogi gminnej (początek: 0+000,00 w działce ew. nr 359 od km 0+180,00 do km 0+430,00) będzie polegał na:
  • 1) Mechaniczne wyrównanie drogi za pomocą równiarki samojezdnej na długości 250,00 m i szerokości 4,00 m od km 0+180,00 do km 0+430,00).
  • 2) Wykonaniu podbudowy z kruszywa łamanego fr. 0/31,5 mm po zagęszczeniu grubości 10 cm.
  • 3) Profilowaniu poboczy o szerokości do 0,50 m po obu stronach drogi na długości 250,00 m Remont drogi gminnej działka ew. nr 167 ul. Piękna w miejscowości Pogorzel (początek: 0+000,00 w działce ew. nr 167 od km 0+308,00 do km 0+513,00) będzie polegał na:
  • 4) Wykonaniu podbudowy z kruszywa łamanego fr. 0/31,5 mm po zagęszczeniu o grubości 10 cm na długości 205,00 m i szerokości 4,00 m.
  • 5) Profilowaniu poboczy o szerokości do 0,50 m po obu stronach drogi na długości 205,00 m.
  • 6) Wykonaniu podbudowy z kruszywa betonowego fr. 0/32 mm po zagęszczeniu o grubości 20 cm na długości 25,00 m i szerokości 4,0 m do ul. Uroczej – koniec ul. Pięknej po zdjęciu betonowych płyt, (początek: 0+000,00 od km 0+490,00 do km 0+513,00)
  • 7) Wykonaniu podbudowy z kruszywa łamanego fr. 0/31,5 mm po zagęszczeniu o grubości 10 cm na długości 25,00 m i szerokości 4,0 m do ul. Uroczej – koniec ul. Pięknej po wykonaniu podbudowy a kruszywa betonowego, (początek: 0+000,00 od km 0+490,00 do km 0+513,00)
  • 8) Na wskazanym odcinku drogi należy zastosować spadek jednostronny do rowu.
 • Remont drogi gminnej nr 270168W ul. Turystyczna w miejscowości Regut podzielony na dwa odcinki (Odcinek 1 – początek: 0+000,00 koniec asfaltu na odcinku od km 0+000,00 do km 0+85,00; Odcinek 2 – początek: od km 0+085,00 do km 0+290,00) będzie polegał na: Odcinek 1.
  • 1) Mechanicznym wyrównaniu, wykonaniu koryta w drodze na głębokość 10 cm na długości 85,00 m i szerokości 4,5m.
  • 2) Wykonaniu podbudowy z kruszywa betonowego fr. 0/32 mm o grubości warstwy po zagęszczeniu 20 cm na długości 85,00 m i szerokości 4,50 m.
  • 3) Wykonaniu podbudowy z kruszywa łamanego fr. 0/31,5 mm o grubości warstwy po zagęszczeniu 5 cm na długości 85,00 m i szerokości 4,50 m, rozkładanego przy użyciu rozściełacza.
  • 4) Profilowaniu poboczy: od strony boiska szerokość 1,50 m na długości 85,00 m; od strony rowu do krawędzi drogi szerokość 1,20 m na długości 85,00 m.
  • 5) Na wskazanym odcinku drogi należy zastosować spadek jednostronny do rowu.
 •  Odcinek 2.
  • 1) Mechanicznym wyrównaniu drogi na długości 205,00 m i szerokości 4,00 m.
  • 2) Wykonaniu podbudowy z kruszywa betonowego fr. 0/32 mm o grubości warstwy po zagęszczeniu 20 cm na długości 205,00 m i szerokości 4,00 m.
  • 3) Na odcinku długości 205,00 m należy zastosować spadek jednostronny w stronę zachodnią od strony rowu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ- część 1 – Roboty w zakresie naprawy dróg; – Roboty w zakresie dróg; 45111200-0 – Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne; 45233252-0 – Roboty w zakresie nawierzchni ulic; 45232452-5 – Roboty odwadniające;

CZĘŚĆ 2: Remont dróg gminnych w miejscowości Celestynów.

 • Remont drogi gminnej nr 270134W ul. Rejtana w miejscowości Celestynów na odcinku od km 0+000,00 do 0+255,00 (początek: 0+000,00 ul. Reymonta) będzie polegał na:
  • 1) Robotach liniowe przy robotach liniowych ziemnych na długości 255,00 m i szerokości 5,00 m.
  • 2) Oczyszczeniu i skropieniu nawierzchni emulsją asfaltową K-61 w ilości 0,80 kg/m2.
  • 3) Wykonanie warstwy wyrównawczej na długości 255,00 m i szerokości 5,00 m.
  • 4) Wykonaniu nawierzchni bitumicznej z betonu asfaltowego AC 11 S warstwa ścieralna po zagęszczeniu o grubości 4 cm, rozkładanej za pomocą rozściełacza, na długości 255,00 m i szerokości 5,00 m.
  • 5) Regulacji pionowej studzienek dla zaworów kanałowych 8 szt.
  • 6) Regulacji pionowej studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych 12 szt.
 • Remont drogi gminnej nr 270156W ul. Żeromskiego w miejscowości Celestynów na odcinku od km 0+000,00 do 0+185,00 (początek: 0+000,00 ul. Kolejowa) będzie polegał na:
  • 1) Robotach liniowych przy liniowych robotach ziemnych na długości 185,00 m i szerokości 5,00 m.
  • 2) Oczyszczeniu i skropieniu nawierzchni emulsją asfaltową K-61 w ilości 0,80 kg/m2.
  • 3) Wykonanie warstwy wyrównawczej na długości 185,00 m i szerokości 5,00 m.
  • 4) Wykonaniu nawierzchni bitumicznej z betonu asfaltowego AC 11 S warstwa ścieralna o grubości 4 cm po zagęszczeniu, rozkładanej za pomocą rozściełacza, na długości 185,00 m i szerokości 5,00 m.
  • 5) Regulacji pionowej studzienek dla zaworów kanałowych 8 szt.
  • 6) Regulacji pionowej studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych 15 szt.
 • Remont drogi gminnej nr 270150W ul. Wschodnia w miejscowości Celestynów na odcinku od km 0+000,00 do 0+208,00 (początek: 0+000,00 ul. Obrońców Pokoju) będzie polegał na:
  • 1) Robotach liniowych przy liniowych robotach ziemnych na długości 208,00 m i szerokości 4,00 m.
  • 2) Oczyszczeniu i skropieniu nawierzchni emulsją asfaltową K-61 w ilości 0,80 kg/m2.
  • 3) Wykonanie warstwy wyrównawczej na długości 208,00 m i szerokości 4,00 m.
  • 4) Wykonaniu nawierzchni bitumicznej z betonu asfaltowego AC 11 S warstwa ścieralna o grubości 4 cm po zagęszczeniu, rozkładanej za pomocą rozściełacza na długości 208,00 m i szerokości 4,00 m.
  • 5) Regulacji pionowej studzienek dla zaworów kanałowych w ilości 1 szt.
  • 6) Regulacji pionowej studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych w ilości 16 szt.
 • Remont drogi gminnej nr 270138W ul. Sienkiewicza w miejscowości Celestynów na odcinku od km 0+000,00 do 0+175,00 (początek: 0+000,00 ul. Reymonta) będzie polegał na:
  • 1) Robotach liniowych przy liniowych robotach ziemnych na długości i szerokości (m): 175,00 m x 5,00 m i 37,00 m x 2,50 m (równoległa do Broniewskiego) 79,00 m x 5,00 m (prostopadła do Broniewskiego)
  • 2) Oczyszczeniu i skropieniu nawierzchni emulsją asfaltową K-61 w ilości 0,8 kg/m2: 175,00 m x 5,00 m i 37,00 m x 2,50 m (równoległa do Broniewskiego) 79,00 m x 5,00 m (prostopadła do Broniewskiego)
  • 3) Wykonanie warstwy wyrównawczej: na długości 175,00 m i szerokości 5,00 m. na długości 79,00 m i szerokości 5,00 m
  • 4) Wykonaniu nawierzchni bitumicznej z betonu asfaltowego AC 11 S warstwa ścieralna o grubości 4 cm po zagęszczeniu, rozkładanej za pomocą rozściełacza 175,00 m x 5,00 m i 37,00 m x 2,50 m (równoległa do Broniewskiego) 79,00 m x 5,00 m (prostopadła do Broniewskiego)
  • 5) Korytowanie na długości 10 m, głębokości 10 cm i szerokości 2,50 m
  • 6) Wykonaniu podbudowy z kruszywa łamanego fr. 0/31,5 mm o grubości 20 cm po zagęszczeniu.
  • 7) Regulacji pionowej studzienek dla zaworów kanałowych. (równoległa do Broniewskiego) 5 szt. (prostopadła do Broniewskiego) 3 szt. 10) Regulacji pionowej studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych. (równoległa do Broniewskiego) 11 szt. (prostopadła do Broniewskiego) 2 szt. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ- część 2

CZĘŚĆ 3: Remont dróg gminnych na terenie Gminy Celestynów.

 • Remont drogi gminnej działka ew. nr 238 w miejscowości Podbiel na odcinku od km 0+400,00 do 1+360,00 (początek: 0+400,00 od drogi wojewódzkiej nr 862) będzie polegał na:
  • 1) Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych – trasa dróg w terenie równinnym na długości 960,00 m.
  • 2) Mechaniczne karczowanie zagajników rzadkich od 10% do 30% powierzchni.
  • 3) Stabilizacja podłoża cementem przy użyciu zespołu do stabilizacji – grunt rodzimy do Rm= 2,5 MPa, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm na długości 960,00 m i szerokości 3,20 m.
  • 4) Rozbiórka przepustów z rur o średnicy od 40 cm do 80 cm wraz z wywiezieniem.
  • 5) Montaż przepustów rurowych poprzecznych pod drogą średnica 50 cm – 3 sztuki.
  • 6) Montaż przepustów rurowych polietylenowych SN8 o średnicy 50 cm – 3 sztuki.
  • 7) Montaż przepustów rurowych poprzecznych – ścianki czołowe wraz z fundamentami 6 sztuk.
  • 8) Wykonaniu podbudowy z kruszywa łamanego fr. 0/31,5 mm o grubości warstwy po zagęszczeniu 7 cm na długości 960,00 m i szerokości 3,00 m.
  • 9) Na odcinku z rowem zastosować należy spadek jednostronny do rowu.
  • 10) Wzmocnienie antyerozyjne skarp siatką wraz z wyrównaniem skarp oraz kotwieniem kołkami drewnianymi na długości 960,00 m i szerokości 3,00 m.
  • 11) Oczyszczenie i wyrównanie terenu z pozostałości po wykonaniu robót budowlanych wraz z wywiezieniem.

Wpis opublikowano: 20.05.2018, 20:34, przez: Kacper Malarz