XXXVI Sesja Rady Gminy Celestynów kadencji 2014/2018

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) – Przewodniczący Rady Gminy Celestynów zwołuje XXXVI Sesję Rady Gminy Celestynów kadencji 2014/2018 na dzień 28 maja 2018 roku (poniedziałek), na godz.: 16:30. Sesja odbędzie się w hali sportowej w Celestynowie, ul. prof. Hilarego Koprowskiego, 05-430 Celestynów.

Proponowany porządek obrad Sesji Rady Gminy Celestynów:

 1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum Rady oraz przyjęcie porządku obrad Sesji.
 2. Podjęcie uchwał w sprawach:
  a) zmiany budżetu Gminy Celestynów na 2018 rok;
  b) zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Celestynów na lata 2018-2027;
  c) bezpłatnego przekazania składników mienia komunalnego zakładowi budżetowemu- Gospodarce Komunalnej w Celestynowie;
  d) nadania imienia Szkole Podstawowej w Starej Wsi;
  e) oznakowania i wyznaczenia miejsca postoju taksówek osobowych na terenie Gminny Celestynów z zerową stawką płatności za postój taksówki;
  f) oznaczeń taksówek osobowych zarejestrowanych na terenie Gminy Celestynów;
  g) ustalenia maksymalnej ceny i stawki taryfowej za przewozy taksówkami na terenie Gminy Celestynów.
 3. Sprawozdanie Wójta z działalności pomiędzy Sesjami.
 4. Interpelacje, zapytania i wnioski Radnych.
 5. Sprawy różne.
 6. Przyjęcie protokołu z Sesji z dnia 26 kwietnia 2018 roku.
 7. Zamknięcie obrad.

Wpis opublikowano: 26.05.2018, 10:33, przez: Kacper Malarz

Top