Spotkanie sołeckie w Celestynowie (04.06.2018)

Dnia 04.06.2018 (poniedziałek) o godzinie 18.00 w łączniku Hali Sportowej w Celestynowie odbędzie się Spotkanie Sołeckie mieszkańców Celestynowa.

Porządek zebrania:

  • Zmiana zakresu przedsięwzięć funduszu sołeckiego Sołectwa Celestynów na rok 2018 – wniosek Sołtysa Tomasza Wyglądały
  • Konsultacje w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki ew. 220 (przy ul. Rękasa) – wniosek grupy mieszkańców
  • Informacje dot. spółek wodnych: Celestynów Północ i Celestynów Południe.
  • Sprawy różne

Wpis opublikowano: 03.06.2018, 20:52, przez: Kacper Malarz