Miasto Celestynów – brzmi dumnie. Starajmy się o prawa miejskie

Celestynów jest miejscowością, która z pewnością bardziej przypomina miasteczko niż wieś, którą obecnie jest. Dynamiczny rozwój sprawia, że większość wymagań do nadania praw miejskich została już spełniona.

Aby uzyskać lub odzyskać status miasta, miejscowość powinna spełnić większość warunków. Za pozytywnym rozpatrzeniem wniosku o nadaniu praw miejskich przemawia szereg argumentów i uwarunkowań:

 • posiadanie odpowiedniej infrastruktury techniczno-komunalnej (cała miejscowość powinna być zgazyfikowana, zwodociągowana i skanalizowana, posiadać m.in. sieć ciepłowniczą, oczyszczalnię oraz prowadzić selektywną zbiórkę odpadów),
 • posiadanie uchwalonego planu zagospodarowania przestrzennego przewidującego rozbudowę przyszłego miasta,
 • posiadanie miejskich cech funkcjonalno-przestrzennych (układ urbanistyczny z rynkiem, zwarta zabudowa typu miejskiego, asfaltowa nawierzchnia ulic, kanalizacja burzowa, chodniki, oświetlenie ulic itp.),
 • posiadanie jednoznacznie wykształconego centrum,
 • brak zabudowy typu zagrodowego w obszarze zwartej zabudowy,
 • brak elementów funkcjonalno-przestrzennych niewłaściwych dla miast (niezwarta zabudowa, rozłogi wiejskie itp.),
 • odpowiednie określenie granic nowego miasta (działek);
 • posiadanie w przeszłości praw miejskich lub stanowienie ważnego ośrodka administracyjnego (zaleta, lecz nie warunek),
 • posiadanie dostatecznej liczby instytucji pełniących ponadlokalne miastotwórcze funkcje (kryterium wyjątkowo płynne, zależące głównie od opinii wojewody),
 • pełnienie funkcji siedziby gminy;
 • zatrudnienie 2/3 ludności poza rolnictwem;
 • pozytywna opinia wojewody

Podpunkty pogrubione są niezrealizowane lub częściowo zrealizowane.

Celestynów od kilkunastu lat pełni część funkcji typowo miejskich – są nimi chociażby:

 • Transport publiczny – w Celestynowie znajduje się dworzec kolejowy, z którego podróż rozpoczynają nie tylko mieszkańcy, ale także dojeżdżający z powiatu otwockiego i garwolińskiego. Pełni on funkcję węzła komunikacyjnego.
 • Handel i usługi – liczne i dobrze zaopatrzone sklepy oraz usługi znajdują się w Celestynowie, dokąd przyjeżdżają mieszkańcy okolicznych wsi, aby dokonać transakcji.
 • Turystyka – tutaj z pewnością jesteśmy liderem. W dni wolne od pracy do Celestynowa przyjeżdżają turyści, aby odpocząć w otaczających miejscowość lasach i przebyć ten czas na łonie natury.

Wpis opublikowano: 10.06.2018, 13:45, przez: Kacper Malarz