Odcięci od świata – co z połączeniami dotychczas obsługiwanymi przez PKS?

Od niedzieli MOBILIS PKS Mińsk Mazowiecki w likwidacji zaprzestał działalność przewozową. Choć pierwotnie mówiono, że “intencją jest, aby być w ścisłym kontakcie z władzami lokalnymi i wspólnie móc wypracować rozwiązania komunikacyjne dla poszczególnych gmin po zamknięciu działalności transportowej (…)”, na nasze pytanie o rozmowy nt przejęcia obsługi linii przez innych przewoźników otrzymaliśmy odpowiedź, że “prawo nie nakłada na firmę obowiązku planowania i organizowania przyszłej siatki połączeń po opuszczeniu przez nią rynku.” Co dalej?

Zgodnie z zaleceniami PKS’u nasze pytania o utrzymanie/przejęcie linii autobusowych na obszarze Gminy Celestynów skierowaliśmy do Starostwa Powiatu Otwockiego, a także największego przewoźnika w powiecie, czyli MiniBus Karczew (tutaj prośba o przeanalizowanie możliwości uruchomienia nowych połączeń). Jak dotąd nie otrzymaliśmy odpowiedzi na nasze pytania. Część miejscowości została już “odcięta od świata”. W najgorszej sytuacji są miejscowości Dyzin, Jatne i Gózd, w których PKS był jedynym przewoźnikiem. Celestynów całkowicie stracił połączenie z Kołbielą i Mińskiem Mazowieckim. Ostrów i Ostrowik stracił regularne połączenia z Otwockiem – od teraz są tylko pojedyncze kursy różnych przewoźników. W razie rozwoju sytuacji – o powstaniu nowych linii, przejęciu tras po PKS’ie będziemy Państwa informować.