Nowe taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków

Gospodarka Komunalna w Celestynowie informuje, że od dnia 03.07.2018 r. wchodzą w życie nowe taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Celestynów. Taryfy zostały zatwierdzone przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie. Zgodnie z art. 24f ust. 1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (ustawa), wchodzą one w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia przez organ regulacyjny (PGW Wody Polskie).

Taryfy dla gminy Celestynów zostały ogłoszone przez organ regulacyjny w dniu 25.06.2018 r., więc obowiązują od dnia 03.07.2018 roku. Zgodnie z art. 24g ustawy dotychczasową taryfę stosuje się do dnia wejścia w życie nowej taryfy.

Taryfy zatwierdzone zostały na okres 3 lat. Ceny i stawki opłat podane są dla 3 kolejnych dwunastomiesięcznych okresów następujących po sobie. Obowiązują one w terminach:
1 – 12 m-ce: od 03.07.2018 r. do 02.07.2019 r.
13 – 24 m-ce: od 03.07.2019 r. do 02.07.2020 r.
24 – 36 m-ce: od 03.07.2020 r. do 03.07.2021 r.

Cennik dostępny jest na stronie internetowej Gospodarki Komunalnej.